Tilsyn på Hvilsom Friskole

 

Som udgangspunkt pålægger Friskoleloven enhver friskole “at give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen”. For at tilse at dette sker, vælges der en eller flere tilsynsførende, som hvert år afgiver en erklæring om undervisningsforholdene på skolen.

I skoleåret 2023 - 2024 varetages Hvilsom Friskoles eksterne tilsyn af Elin Juul Hedegaard, som er tilsynsførende, og er valgt frem til juni 24´. Hun kan kontaktes på bedstemor2006@gmail.com

 

Forældre varetager selv det interne tilsyn.

 

Eksternt tilsyn

Internt tilsyn