Skolens værdigrundlag

 

 På Hvilsom Friskole har vi glade og trygge børn – menneskers forskellighed er en styrke

Her på Hvilsom Friskole styrker vi hvert enkelt barns stærke sider ved at give det succesoplevelser. På den måde styrkes også de mindre stærke sider, og barnet får mod på og glæde ved at blive udfordret.

Det er et fælles ansvar at sørge for, at der ikke foregår mobning på skolen, så børnene bliver ved med at være trygge og glade for deres hverdag. 

Lærerne har et personligt forhold og kendskab til hvert enkelt barn, og denne relation gør, at ingen glemmes i mængden.

Et åbent og gensidigt samarbejde mellem skole og hjem sikrer både det enkelte barns trivsel og udvikling samt et godt fællesskab og læringsmiljø for alle på skolen.

På Hvilsom Friskole ser vi muligheder – alt kan lade sig gøre
Børnenes kreativitet, ideer og evner får plads og værdsættes. Den nysgerrighed og iver som børnene har, vil vi udvikle og bevare. Undervisningen på Hvilsom Friskole lever som minimum op til det faglige niveau i folkeskolen. 

I undervisningen lærer vi, sammen med det enkelte barn, nye måder og metoder for indlæring, så det altid er spændende at møde i skole. 

Hvilsom Friskole er tæt på livet
Hvilsom Friskole er en del af det nære og trygge landsbyfællesskab og har dermed glæde af alle de kvaliteter og ressourcer, som eksisterer i landsbymiljøet. Nærmiljøet inddrages i undervisningen, så børnene får praktisk erfaring, kendskab til og tryghed ved det miljø, de er en del af.

Hvilsom Friskole har globalt udsyn og højt til himlen
Hvilsom Friskole følger med i, hvad der sker ude i verden og i vores samfund.

Børnene får mulighed for at stifte bekendtskab med andre kulturer, og med andre måder at tænke og leve på. Dugfriskt materiale inddrages i undervisningen via medier, og børnene lærer at bruge Internet og at forholde sig til strømmen af informationer. De lærer at reflektere, stille spørgsmål, søge information og tage selvstændig stilling – så deres meninger og holdninger udspringer af viden.

Natur, sundhed og motion giver aktive børn
Leg, motion og bevægelse indgår i dagligdagen på Hvilsom Friskole, og skolen bruger naturen som både lege- og læreplads. Der er fokus på kost og sundhed på skolen.

Hvilsom Friskole arbejder for en bæredygtig fremtid
På friskolen støttes og opmuntres eleverne til at tage ansvar for sig selv og vise hensyn over for andre og deres omgivelser.

Ved at være en miljø- og energibevidst skole viser vi i praksis et eksempel og tager ansvar for fremtiden og fællesskabet.

Alle børn er unikke og indeholder et enestående potentiale, som der skal være udviklingsmuligheder for på Hvilsom Friskole. 

En af skolens vigtigste opgaver er, i samarbejde med forældrene, at styrke børnenes selvværd, så de bliver livsduelige mennesker, der har lyst, mod og vilje til at være aktive medspillere i en stadig foranderlig verden.