Karaktergennemsnit

 Resultatet af skolens karaktergivning samt elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse kan findes her

 

Klik her for at skolens karaktergennemsnit.

 

Vi gør opmærksomme på, at skolen har svingende elevtal i afgangsklasser og derfor af statistiske hensyn ikke er repræsenteret alle år