Hvorfor vælge Hvilsom Friskole?

 At vælge skole til sit barn er for de fleste en stor beslutning.

 

Hvordan sikrer du dig, at skolen giver den nødvendige frihed til barnets personlige udvikling, og at barnet modtager undervisning, der er tilpasset netop dit barns niveau?

Og hvordan kan du sørge bedst muligt for, at dit barn kommer til at trives i et fælleskab, og at dit barn får mulighed for at udvikle gode venskaber ?

På Hvilsom Friskole er barnets individuelle behov i centrum, og samtidig ser vi fælleskabet og sammenholdet på skolen, som noget der kan styrke den enkelte .

Vi har opstillet 4 punkter, der som udgangspunkt skal gøre skolevalget lettere for dig.

 

Dit barn er en ener

På Hvilsom Friskole betragter vi alle børn som enere, der har en berettiget forventning om at blive set, genkendt og anerkendt i mængden. Vores skole har ikke flere elever, end at vi har overskud til at møde det enkelte barn netop der, hvor det er. Vi tilpasser læringsmiljøet og niveauet i undervisningen efter det enkelte barns behov.

Samtidig er vi meget opmærksomme på at give plads til barnets naturlige nysgerrighed og ideer, hvilket stimulerer lysten til at lære nyt. Vi lægger stor vægt på, at den daglige undervisning er alsidig, aktiv og levende.

 

 

 

Det nære miljø giver tryghed

Det nære forhold til skolens ansatte, de kendte overskuelige omgivelser, hvor alle kender hinanden, giver trygge rammer. Tryghed giver ro til at finde sig selv – at finde sit ståsted. Det giver rum til at udvikle selvstændighed og frimodighed, og det gør det lettere at koncentrere sig om at tilegne sig ny viden.

 

Bevægelse fremmer indlæring

De fleste børn har et stort energioverskud. Hop, spring og løb sætter gang i blodomløbet.

Hver dag efter 2. lektion har alle børn “bevægelse” på skemaet. det foregår i skolegården eller gymnastiksalen, og fungerer som en mulighed for at få fyret op under de morgensløve – eller modsat brændt krudtet af hos de aktive. Sunde og aktive børn har det godt og lærer bedre!

Globalt udsyn

Vi skal ruste vores elever til at begå sig i en stor global verden, udenfor skolen og udenfor landsbyens trygge rammer. På Hvilsom Friskole lærer eleverne om, hvad der sker i samfundet og ude i verden.

Hver uge har 0.-6.kl. faget ”udsyn” på skemaet.

Børnene lærer om andre kulturer og andre måder at tænke og leve på end vores egen.
Vi inddrager dugfrisk materiale i undervisningen. Børnene lærer at lytte til hinanden og stille spørgsmål. De lærer at søge information og tage selvstændigt stilling – så deres meninger og holdninger udspringer af viden.