Fag og læseplaner

erFag og læseplaner

Fag og læseplaner

Undervisningen på Hvilsom Friskole er inddelt i lektioner af 45 minutter.

 

Periodevis har vi emneuger og udeskoledage.

 

Hvilsom Friskoles undervisning står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen. Skolen tilbyder folkeskolens prøver i 9.klasse. I fagene valgfag og fortælling har vi egen læseplan, mens vi i de øvrige fag følger de Ny Fælles Mål fra Undervisningsministeriet:

 

Folkeskolens Fællesmål:

Dansk

Matematik

Musik

Idræt

Engelsk

Tysk

Samfundsfag

Historie

Biologi

Geografi

Madkundskab

Håndværk og design

Billedkunst

Fysik

 

Egne læseplaner:

Valgfag

Fortælling – grundlaget for faget