Bestyrelse og udvalg

 m.fl.lkjlkjær 

Bestyrelsen:

 

Nye medlemmer til skolens bestyrelse vælges hvert år på skolens generalforsamling.

Bestyrelsen består i øjeblikket af:

Formand -Majbrith Andersen (Rolf) – 98 13 02 72, 20 35 52 05 

Næstformand- Sine Skadhauge  – Jakob, Johan og Katrine – 27626407

Kasserer- Jes Nørgaard  – August og Esben

Poul Thomsen (Rebekka) – 60937769

Anja Elkjær – bestyrelsesrep i børnehavens forældreråd Jeppe, Jonas

Dorthe Sennenwaldt – Juditte og Ronja

Vibeke Dalum skolekredsmedlem

I bestyrelsesmøderne deltager desuden:
Skole- og børnehaveleder Anja Thomadsen, afdelingsleder for børnehave og SFO Tine Qvist – og en personalerepræsentant, pt. lærer Sara Henriksen

 

Skolens udvalg:

Skolens stående udvalg arbejder med mange forskellige ting. Der er altid plads til nye engagerede kræfter, og du vil opleve hvordan din indsats kan være med til at gøre en stor forskel for skolen. Har du lyst til at være med i udvalgsarbejde,  kan du kontakte skoleleder Anja Thomadsen.

Skolens stående udvalg:

Elevråd: Eleverne vælges i august 

Bygningsudvalg: Jes og Martin

PR – udvalg: Majbrith Andersen og Anja Thomadsen

Økonomiudvalg: Jes Nørgaard, Majbrith Andersen og Anja Thomadsen

SFO – udvalg: Sine og Vibeke

Arbejdsmiljø-gruppen: Maja Nielsen, Martin Sørensen, Tine Qvist og Anja Thomadsen

Rengøringsudvalg: Martin Sørensen og Majbrith Andersen

Miljøråd: Vælges på bestyrelsesmøde.

Forældreråd (børnehave): Anja Elkjær

Støtteforening: Kristina Elsø Gregersen, Gitte H. Gregersen, Martin Sørensen m.fl.