Forældreråd i børnehuset

Formålet med forældrerådet er at understøtte dagligdagen og udviklingen i børnehuset ved dialog, indsats og engagement. Ansvar for pædagogik og pædagogfaglig tilgang er hos ledelse og personale. Forældrerepræsentanter forventes at være aktive og engagerede.

Forældrerådet inddrages i planlægningen af dagligdagen. Møder afholdes hver 3. måned.

 

Forældrerådets sammensætning

3 forældrerepræsentanter (vælges aug/sept på forældremøde i børnehuset).

 

Pt er valgt:

 Anne Louise Skov Larsen (Mor til Thor i vuggestuen)

Henrik Dalum (far til Laura)

Pil Elvej (mor til Lukas)

Anne Bjørn (Mor til Zille)

 

Tine Qvist – børnehusets afdelingsleder (deltager ikke i alle møder)

Linda Rueholm Kristensen – repræsentant fra børnehuset

Anja Elkjær – repræsentant fra bestyrelsen