Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen:

 

Nye medlemmer til skolens bestyrelse vælges hvert år på skolens generalforsamling.

Bestyrelsen består i øjeblikket af:

Formand -Majbrith Andersen (Rolf) – 98 13 02 72, 20 35 52 05 

Næstformand- Sine Skadhauge  – Jakob, Johan og Katrine – 27626407

Kasserer- Jes Nørgaard  – August børnehave, Esben

Poul Thomsen (Rebekka) – 60937769

Anja Elkjær – bestyrelsesrep i børnehavens forældreråd Jeppe, Jonas

Katja Arkesteijn – Martin 
Vibeke Dalum skolekredsmedlem

I bestyrelsesmøderne deltager desuden:
Skole- og børnehaveleder Anja Thomadsen, afdelingsleder for børnehave og SFO Tine Qvist – og en personalerepræsentant, pt. lærer Mikkel Gundersen

 

Skolens udvalg:

Skolens stående udvalg arbejder med mange forskellige ting. Der er altid plads til nye engagerede kræfter, og du vil opleve hvordan din indsats kan være med til at gøre en stor forskel for skolen. Har du lyst til at være med i udvalgsarbejde,  kan du kontakte skoleleder Anja Thomadsen.

Skolens stående udvalg:

Elevråd: Eleverne vælges i august 2021 samt lærer Dennis Kristensen

Bygningsudvalg: Jes og Martin

PR – udvalg: Majbrith, Katja og Anja

Økonomiudvalg: Jes Nørgaard, Majbrith Andersen og Anja Thomadsen

SFO – udvalg: Sine og Vibeke

Arbejdsmiljø-gruppen: Maja Nielsen, Martin Sørensen, Tine Qvist og Anja Thomadsen

Rengøringsudvalg: Martin Sørensen og Majbrith Andersen

Miljøråd: Vælges på bestyrelsesmøde d. 6/8-2020

Forældreråd (børnehave): Anja E

Støtteforening: Louise Frederiksen, Gitte H. Gregersen og Martin Sørensen