Forældreråd i børnehaven

Formålet med forældrerådet er at understøtte dagligdagen og udviklingen i børnehaven ved dialog, indsats og engagement. Ansvar for pædagogik og pædagogfaglig tilgang er hos ledelse og personale. Forældrerepræsentanter forventes at være aktive og engagerede.

Forældrerådet inddrages i planlægningen af dagligdagen. Møder afholdes hver 3. måned.

 

Forældrerådets sammensætning

3 forældrerepræsentanter (vælges aug/sept på forældremøde i børnehaven).

 

Pt er valgt:

 Maria Smidt Rolighed (mor til Samuel)

Henrik Bisgaard-Andersen (far til Mille)

Anja Elkjær (mor til Jeppe)

 

Anja Thomadsen – friskole- og børnehaveleder (deltager ikke i alle møder)

Tine Qvist – repræsentant fra børnehaven

Sine Skadhauge – repræsentant fra bestyrelsen